UCZNIOWIE I PRACODAWCY. RAZEM DLA GOSPODARKI

W Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie odbyło się „Zawodowe Seminarium Branżowe”. Uczestniczyli w nim dyrektorzy szkół średnich, przedstawiciele ośrodków kształcenia i pracodawcy.

Zebranych gości powitała gospodarz – dyrektor ZSZ Joanna Sokół. Wśród prelegentów byli: warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Nowacki, dyrektorzy szkół zawodowych z Olsztyna, Elbląga i Braniewa, komendant Hufca OHP w Elblągu, przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i właściciel agroturystyki.
Starostwo Powiatowe w Braniewie reprezentowali Wicestarosta Artur Mieczaniec i Etatowy Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Mirosław Kudliński.
— Dla poprawy jakości życia, komfortu mieszkańców Powiatu Braniewskiego, dla wzrostu gospodarczego
i redukcji bezrobocia potrzeba dwóch działań — mówi Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec. — Po pierwsze: samorządy powinny tworzyć warunki do przyciągania firm, inwestorów i tworzyć możliwości rozwoju już istniejących firm. Po drugie: szkoły muszą mieć takie kierunki kształcenia, aby tworzyć zasób pracowników dla przyszłych firm i przyciągać młodzież z innych powiatów do naszych szkół. Ta konferencja to dowód na to, że szkoła zmierza w tych właśnie kierunkach.
W trakcie konferencji rozmawiano na temat współpracy pracodawców i szkół, nowych zawodów, które pojawiają się na rynku pracy, wspieraniu młodzieży poprzez OHP, czy kształceniu zawodowym. Zastanawiano się również nad korzyściami płynącymi z klas patronackich. Spotkanie zamknięto dyskusją poświęconą oczekiwaniom, możliwościom i ograniczeniom we współpracy między szkołą a pracodawcą.