UCZNIOWIE Z CERTYFIKATAMI EUROPASS MOBILNOŚĆ

Wicestarosta braniewski Artur Mieczaniec i Piotr Danielewicz, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie wręczyli uczniom ZSB certyfikaty Europass Mobilność.

Certyfikaty otrzymali uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie „Młody informatyk w europejskiej sieci”, w ramach programu Erasmus+.

Certyfikat jest dokumentem poświadczającym wiedzę i kwalifikacje, które uczniowie zdobyli w innym kraju europejskim. W przypadku młodych braniewian było to doświadczenie nabierane w Technikum Informatycznym w Lipsku — w trakcie odbytych w maju praktyk zawodowych.

— Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz zwiększenie ich konkurencyjności na polskim i zagranicznym rynku pracy — mówi wicestarosta Artur Mieczaniec. — Jestem przekonany, że uczniom, którzy mogą wylegitymować się takim dokumentem, łatwiej będzie przekonać pracodawców do zatrudnienia właśnie ich.

Wręczenie certyfikatów poprzedziła prezentacja multimedialna na temat przebiegu praktyki zawodowej oraz podsumowanie projektu.

Fot. ZSB w Braniewie