UKRAIŃSKA DELEGACJA POZNAWAŁA POWIAT BRANIEWSKI

W Powiecie Braniewskim gościła delegacja z Rejonu Kosowskiego z Ukrainy. Goście – między innymi – odwiedzili Starostwo Powiatowe w Braniewie i spotkali się z przedstawicielami Zarządu Powiatu Braniewskiego.

Przypomnijmy, że rok temu Starosta Braniewski Leszek Dziąg oraz Władysław Hruszka i Mateusz Sobieszczuk – Członkowie Zarządu Powiatu Braniewskiego podpisali w miejscowości Kosiw na Ukrainie umowę partnerską z tamtejszym Rejonem Kosowskim. Strona polska i ukraińska zobowiązały się do regularnych spotkań (przynajmniej raz w roku) oraz wymiany doświadczeń w różnych sferach działalności.

I to właśnie do takiego spotkania – pierwszego w Polsce – doszło w ostatnim czasie. W planie kilkudniowego pobytu delegacji znalazły się wizyty w szkołach i lokalnej firmie, spotkanie z Burmistrz Braniewa Moniką Trzcińską oraz zwiedzanie Braniewa i Fromborka. 
— Podczas spotkań rozmawialiśmy między innymi o możliwościach pozyskiwania pieniędzy unijnych i wymienialiśmy doświadczenia związane z przygotowywaniem projektów — mówi Starosta Braniewski Leszek Dziąg. — Nie zabrakło oczywiście dalszych planów współpracy pomiędzy Rejonem Kosowskim a Powiatem Braniewskim. Wymiana uczniów, kontakty gospodarcze, turystyka, współpraca w dziedzinie kultury – to, w dużym skrócie, pola działania, na których będziemy mogli współpracować ze stroną ukraińską. W planach jest także zorganizowanie spotkania z przedsiębiorcami z obu stron.