ULICA BŁOTNA TO TEŻ POWIAT

Mieszkańcy ulicy Błotnej w Braniewie w końcu doczekali się remontu swej ulicy.
Problem istniał od lat i wynikał z faktu, iż ulica ta należy do Skarbu Państwa. Samorząd nie może finansować prac remontowych na nie swojej własności. Wielokrotne próby załatwienia tego tematu dotychczas nie udawały się.
Wspólnym staraniem Zarządu Powiatu Braniewskiego oraz Starosty, Wojewoda ostatecznie skierował do nas potrzebne środki finansowe. Dokonano długo oczekiwanych napraw uszkodzeń nawierzchni bitumicznej w ramach II etapu prac od ulicy Szkolnej do ulicy Staszica.