Unieważnienie konkursów. Zarząd Powiatu Braniewskiego

Unieważnienie konkursów. Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 13 kwietnia 2017 roku unieważnił dwa konkursy ofert:

  1. Uchwała nr 329/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury fizycznej

  2. Uchwała nr 330/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego