UTRUDNIENIA NA DRODZE KRZEKOTY – LUTKOWO

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE „TUGA” Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu robót i zmianie organizacji ruchu w związku z przebudową drogi powiatowej nr1320N dla zadania: Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo – Górowo Iławeckie etap Grzędowo – Krzekoty, odc. Lutkowo – Krzekoty (od km 5 + 380 do km 8 + 915), co będzie się wiązać z zamknięciem drogi na odcinku KRZEKOTY – LUTKOWO. Planowany termin rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 11.07.2019 r.

Zmiana organizacji ruchu obowiązywać będzie do dnia 15.10.2019 r.