Utrudnienia na drogach

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w dniu 18.10.2017, z powodu wykonywania robót bitumicznych, zamknięty zostanie odcinek drogi Zagaje-Piele oraz odcinek między skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1397N z droga powiatową Nr 1320N (Żelazna Góra – Górowo Iławeckie) a skrzyżowaniem drogi Nr 1397N z drogą wojewódzką Nr 507.

W przypadku wystąpienia czynników powodujących utrudnienia w wykonywaniu robót, możliwe są przesunięcia tych terminów na kolejne dni

w załączeniu: mapka sytuacyjna