VI Sesja Rady Powiatu

W dniu 23 czerwca na sali sesyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się VI Sesja Rady Powiatu.

Na początku obrad Starosta Leszek Dziąg wraz z Przewodniczącym Leszkiem Kłębuckim podziękowali Rafałowi Orzechowskiemu, który wraz z Michałem Solińskim w lutym tego roku wykazali się ogromną odwagą ratując życie tonącej w rzece Elbląg kobiety. Michał Soliński statuetkę oraz podziękowanie otrzymał podczas Akademii z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Najważniejszym punktem sesji było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz przedstawieniu opinii RIO w Olsztynie przystąpiono do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych i jednogłośnie udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.