VII SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

17 maja 2019 roku odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

W Sesji udział wzięła grupa młodzieży szkolnej z Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Uczniowie przyglądali się obradom i poznawali pracę Radnych.

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 17 maja 2019 roku o godz. 7.30

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
6.Podjęcie uchwały RP. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Braniewa zadań powiatu z zakresu organizowania i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski”.
8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.
9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyłączenia Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.
10.Podjęcie uchwały RP. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.
11.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
12.Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Braniewskiego.
13.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na obszarze Powiatu Braniewskiego.
14.Sprawy bieżące.
15.Zakończenie obrad.