„Internat- drugi dom…?”

22 maja 2015r. odbyło się w Braniewskim Centrum Kultury VIII Warmińsko – Mazurskie Seminarium Grup Wychowawczych Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych „Internat- drugi dom…?”.

Honorowy patronat nad seminarium objął Starosta Braniewski Leszek Dziąg. Organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Braniewie. Współorganizatorem było Stowarzyszenie „OLIGARE”, które przygotowało słodki poczęstunek dla zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycił nas Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński, dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Braniewie Anna Kich oraz zespół kuratorów Sądu Rejonowego w Braniewie.

W seminarium uczestniczyło 38 przedstawicieli z 7 ośrodków kształcenia specjalnego: SOSW nr 1 i nr 2 w Elblągu, PSKOEW Kruzy, SOSW Miłakowo, ZPSW Iława, SOSW Bratoszyce, SOSW Lidzbark Warmiński.

Seminarium służyło wymianie doświadczeń, poglądów, spostrzeżeń i promocji Ośrodka oraz Powiatu Braniewskiego. Omawiane były problemy, z którymi na co dzień borykają się wychowawcy placówek kształcenia specjalnego.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było „Seksualność wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną„. Uczestnicy poznali zagadnienie od strony teoretycznej jak również praktycznej. Temat ten od strony prawnej, psychologicznej i materialno – bytowej został przybliżony przez psychologa i seksuologa Ośrodka panią Justynę Wróblewską – Trapiszczonek.

Druga część spotkania odbyła sie na terenie Ośrodka, gdzie uczestnicy i zaproszeni goście obserwowali zajęcia z hipoterapii prowadzone przez panią Katarzynę Wnorowską-Pietrzak, kynoterapii prowadzonej przez panią Renatę Szeniawską oraz terapii Snoezelen prowadzone przez panią Halinę Frączek.

Uczestnikom i gościom podziękowano za udział wręczając symboliczne upominki – wytwory pracy dzieci grup wychowawczych.

Beata Hrycyna

Poniżej zdjęcia z seminarium