W Zespole Szkół Zawodowych może powstać placówka OHP

Joanna Sokół, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie, wystąpiła do Ochotniczego Hufca Pracy w Olsztynie z listem intencyjnym, w którym deklaruje chęć nawiązania współpracy z OHP.

Szkoła liczy na „wypracowanie spójnej ścieżki rozwoju kariery zawodowej, która da gwarancję znalezienia pracy młodym ludziom”.

Paweł Kowszyński, zastępca wojewódzkiego komendanta OHP (jak również Starostwo Powiatowe w Braniewie) są jak najbardziej zainteresowane taką formą współdziałania.

Staże i praca

Placówka OHP, która powstanie przy ZSZ, będzie spełniała dwie funkcje: będzie działała przy niej grupa wychowawcza oraz ośrodek szkolenia zawodowego i punkt pośrednictwa pracy dla młodzieży.

— Grupa wychowawcza będzie między innymi wyjeżdżać na międzynarodowe staże, aby po nabyciu nowych doświadczeń łatwiej odnaleźli się na rynku pracy — mówi Paweł Kowszyński. — Ośrodek szkolenia zawodowego i punkt pośrednictwa pracy dla młodzieży z ZSZ będą natomiast nastawione na nieodpłatne kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje uczniów, z uwzględnieniem potrzeb rynku oraz na pośrednictwo, także w przypadku prac sezonowych. Dzięki temu gwarantujemy bezpieczne zatrudnienie uczniów.

Oprócz tego braniewska placówka OHP zajmie się poradami dotyczącymi pisania dokumentów, podań o pracę. Będzie także przestawiała oferty pracy zagranicznej (także sezonowej) w ramach unijnego projektu EURE.

— To tylko część naszych propozycji — mówi Kowszyński.

Wartość dodana do nauki

OHP oferuje usługi swoich wykwalifikowanych pracowników, pełną obsługę, organizację. Samorząd musi zagwarantować lokal.

— Placówka OHP będzie działała przy ZSZ i to tylko uczniowie naszej szkoły zawodowej będą objęci jej wsparciem — podkreśla Joanna Sokół. — Co ważne, dzięki współpracy z OHP będą oni mieli możliwość pracy w ferie czy wakacje.

Dyrektor ZSZ zauważa, że będzie to wartość dodana, do całego programu nauczania.

— Uczniowie klas zawodowych, kończący szkołę, będą mieli dodatkowe kwalifikacje, ukończone kursy, co znacząco poprawi ich szanse na rynku pracy — mówi dyrektor ZSZ.

Szkoła chce objąć taką formą pomocy uczniów wszystkich klas pierwszych. Jeśli uda się szybko dopiąć wszelkie formalności — to jeszcze z tego rocznika, który obecnie uczy się w pierwszej klasie.

— Z naszej strony jest wola współpracy i chęć dalszego jej rozwijania — mówi starosta braniewski Leszek Dziąg.

Więcej informacji o działalności Ochotniczego Hufca Pracy w województwie warmińsko-mazurskim na stronie internetowej: http://www.warminsko-mazurska.ohp.pl

Placówki OHP działają w wielu miastach Polski, podnosząc kwalifikacje młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy

Fot. Archiwum OHP w Olsztynie