Walne Zebranie Członków LGD

Walne Zebranie Członków LGD w dniu 26-11-2015

W dniu 26 listopada w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania, na którym podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz wyboru nowych członków Rady i Zarządu.

Zmiana ta podyktowana była połączeniem się dwóch stowarzyszeń: LGD „Partnerstwo dla Warmii” oraz LGD „Wysoczyzna Elbląska”. Jedną z przyczyn fuzji jest zwiększenie możliwości w pozyskiwaniu dofinansowań.

Po wyborze przewodniczącego zebrania, którym został Starosta Braniewski Leszek Dziąg, przystąpiono do głosowania w sprawie zmiany Statutu LGD. Jedną ze zmian była zmiana nazwy stowarzyszenia, która teraz brzmi Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, następnie przystąpiono do powołania nowej Rady i Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej:

Prezes Zarządu – Jarosław Skiba

Wiceprezes – Jerzy Gajewski

Skarbnik – Mateusz Sobieszczuk

Członkowie – Eugenia Ochrin-Iwanowska, Danuta Wlazła, Maria Wodzianicka

Przewodnicząca Rady – Beata Jarosz

Wiceprzewodniczący – Michał Tkaczuk

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Marian Nadziejko
Członkowie – Tadeusz Kłębucki, Małgorzata Wojtas