Warmińskie Spotkania Czterech Kultur

Dnia 20 grudnia br. w niedzielę obyły się „Warmińskie Spotkania Czterech Kultur 2015” Organizatorami zadania było Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz Urząd Miasta Braniewa, a wykonawcą był MGOK we Fromborku.

Celem imprezy było kultywowanie zwyczajów śpiewania kolęd i pastorałek oraz promocja tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Oficjalne otwarcie zostało poprzedzone koncertem (w Bazylice Mniejszej) Zespołu Kameralnego Pro Musica Antiqua z Olsztyna pod dyrekcją Leszka Szarzyńskiego, który rozpoczął się o godz. 13:15. Koncert zorganizowany został przy wsparciu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich jako „Zadanie pod nazwą Koncerty muzyki kameralnej dawnych i współczesnych kompozytorów, organizowane w zabytkowych obiektach Warmii i Mazur” realizowane w ramach pomocy finansowej z Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Po koncercie przepięknych kolęd i pastorałek, który wprowadził uczestników w klimat świąt Bożego Narodzenia, na scenę weszli: Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska oraz ksiądz proboszcz Leszek Galica. Przekazali Oni zebranym mieszkańcom miasta i powiatu serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Następnie harcerze z Hufca ZHP w Braniewie przekazali samorządowcom i stronie kościelnej światełko pokoju.

Betlejemskie Światełko Pokoju jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światełko Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Po przekazaniu Światełka wszystkie Zespoły Seniorskie wspólnie zaśpiewały kolędę „Wśród Nocnej Ciszy”, a w tym czasie gospodarze wydarzenia symboliczne podzielili się opłatkiem z mieszkańcami. Najmłodsi uczestnicy mogli zaś zrobić sobie zdjęcie ze Świętym Mikołajem.

W trakcie trwania wydarzenia publiczność miała możliwość bezpłatnej degustacji potraw Wigilijnych, które zostały przygotowane przez:

 • Uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie,
 • Ochotniczą Straż Pożarną z Braniewa, – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku,
 • Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny w Braniewie,
 • Urząd Miasta w Pieniężnie,
 • Urząd Gminy w Braniewie.

Oprócz degustacji potraw uczestnicy mieli okazję do nabycia przepięknych ozdób świątecznych wykonanych przez:

 • członków Stowarzyszenia „OLIGARE” działającego przy SOSW w Braniewie,
 • Świetlicę Gminną w Lipowinie,
 • Urząd Gminy w Wilczętach,
 • Urząd Miasta w Pieniężnie,
 • Stowarzyszenie „Łęcze – Wieś z Perspektywą”,
 • oraz Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w Braniewie.

W trakcie trwania zadania uczestnicy mieli okazję zwiedzić w Miejskiej Bibliotece Publicznej, wystawę „Ziemia Święta. Betlejem miejsce narodzenia Chrystusa”. Wystawa składała się z kolekcji pocztówek i pamiątek pochodzących z Ziemi Świętej oraz publikacji nawiązujących do tego wyjątkowego miejsca. Zaś w Braniewskim Centrum Kultury uczestnicy mieli też okazję zarejestrować się do bazy potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych.

Na zakończenie spotkania organizatorzy podziękowali serdecznie wszystkim zespołom, solistom, osobom przygotowującym potrawy, księdzu proboszczowi Leszkowi Galicy, strażakom z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Nadleśnictwu Zaporowo, przedstawicielom Gmin z terenu Powiatu Braniewskiego, które włączyły się w organizację tegorocznego wydarzenia, dyrektorowi i pracownikom Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury, prezesowi Powiatowego Centrum Medycznego, a przede wszystkim Świętemu Mikołajowi i organizacjom pozarządowym, które włączyły się w organizację wydarzenia.

Zakończenie Warmińskich Spotkań Czterech Kultur nastąpiło ok godz. 17:00, które uświetnił pokaz tańca z ogniem grupy „DRAKAR” z Braniewa.

Poniżej relacja fotograficzna.