WARSZTATY W WILCZETACH ,,WARMIA I WARMIŃSKOŚĆ – HISTORIA, TRADYCJA I GWARA’’

Gdzie leży Warmia, a gdzie Mazury? O dziejach obu krain na przestrzeni wieków, o dziedzictwie kulturowym ziemi warminskiej mogli dowiedzieć się uczniowie szkół oraz mieszkańcy z terenu Powiatu Braniewskiego w ramach warsztatów, które odbyły się w dniu 11 maja 2018 roku w Bibliotece Gminnej w Wilczętach.

Warsztaty w ramach projektu „Warmia i warmińskość – historia, tradycja i gwara” przygotowane zostały przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, którego członkiem jest Powiat Braniewski. Spotkanie poprowadzili – historyk i regionalista Pani Izabela Lewandowska oraz znawca gwary warmińskiej Pan Edward Cyfus, autorzy wydanego w 2017 roku ,,Elementarza warmińskiego” oraz e-booka na podstawie wersji papierowej elementarza.

Uczestnicy warsztatów poszerzyli swoją wiedzę na temat historii, tradycji i gwary warmińskiej. W trakcie spotkania zebrani wysłuchali historii ziemi warmińskiej, gawęd w gwarze, mieli możliwość przeczytania fragmentów tekstów z elementarza oraz zaśpiewania pieśni warmińskich. Największym zainteresowaniem cieszył się jednak pokaz dawnych strojów warmińskich, w które ubrali się sami prowadzący. Omówili oni każdy element tego stroju.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali ,,Elementarz warmiński” w wersji e-book.

Starostwo Powiatowe w Braniewie dziękuje za pomoc w organizacji w/w wydarzenia Urzędowi Gminy w Wilczętach oraz Bibliotece Gminnej w Wilczętach.