WILEŃSZCZYZNA JESZCZE BLIŻSZA BRANIEWIANOM

Wicestarosta braniewski Artur Mieczaniec i członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Władysław Hruszka podpisali w litewskiej Mejszagole umowę o współpracy Powiatu Braniewskiego i Rejonu Wileńskiego.

Rejon wileński to odpowiednik powiatu braniewskiego. Co ważne i należy podkreślenia – ponad połowa jego mieszkańców to Polacy.
Samorządowcy powiatu braniewskiego gościli w gminie Sużany, gdzie powitał ich tamtejszy Starosta – Tadeusz Aliancewicz. W programie znalazło się także spotkanie z pracownikami urzędu i tamtejszymi samorządowcami. Goście i gospodarze m.in. wymienili uwagi odnośnie administracji, jakie są podobieństwa, a jakie różnice.
— Ważnym punktem wizyty było spotkanie w szkole podstawowej — relacjonuje Wicestarosta Artur Mieczaniec. — Wprawdzie dzieci miały jeszcze ferie po wielkanocnych świętach, ale obecni byli nauczyciele i dyrekcja. Dużą część tego spotkania poświęciliśmy możliwościom współpracy, wymianie młodzieży, wspólnym przedsięwzięciom. Ze strony litewskiej jest chęć przyjazdu, odwiedzenia Polski. Także ze względu na to, że wielu uczniów to Polacy, znający polskie tradycje, zwyczaje.
Natomiast nasza młodzież będzie mogła odwiedzić miejsca, gdzie żyli ich przodkowie, dziadkowie. Bo wielu mieszkańców powiatu braniewskiego wywodzi się z Wileńszczyzny.
Bardzo sentymentalny wymiar miało natomiast kolejne spotkanie, które odbyło się w Mejszagole, w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego.
— Byliśmy tam na promocji albumu „Palmy Wileńszczyzny” — mówi wicestarosta Mieczaniec. — To było duże wydarzenie dla tamtejszej społeczności. Oprócz autorów albumu przybyli na nie dwaj posłowie litewscy z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, był zastępca ambasadora RP na Litwie Grzegorz Poznański, który podziękował nam za budowanie relacji z Polakami mieszkającymi na Litwie.
Po prezentacji albumu, w obecności zgromadzonych posłów, gości, uczestników spotkania, odbyło się podpisanie umowy o wzajemnej współpracy. Ze strony litewskiej podpisała je mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść i starosta gminy Sużany Tadeusz Aliancewicz.
Jakie są dalsze plany związane z polsko-litewską współpracą obydwu samorządów?
— Zależy nam ma wymianie młodzieży, dlatego już rozpoczęliśmy rozmowy, których celem będzie sprecyzowanie terminów takich spotkań — mówi Artur Mieczaniec. — Ważna jest też wymiana kulturalna,
w tym na przykład wyjazdy i występy zespołów – na przykład na polskich i litewskich dożynkach.
Niebawem powstanie Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, oddział w Braniewie.
Tworzy je Wicestarosta Artur Mieczaniec.
— Są już pierwsi chętni, którzy do nas wstąpią, jesteśmy już także po rozmowach z prezesem towarzystwa Józefem Szyłejko — mówi A. Mieczaniec.