WITAMY NOWE RODZINY ZASTĘPCZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. W 2016 roku udało się przeprowadzić szkolenie dla osób deklarujących chęć utworzenia rodziny zastępczej. W efekcie 8 kandydatów otrzymało kwalifikację do pełnienia tej funkcji.

W dniu 28 lutego 2017 roku Centrum zorganizowało uroczystość powitania w gronie rodzin zastępczych absolwentów szkolenia „Szkoła dla rodzin zastępczych”. Świadectwa kwalifikacyjne wręczył Starosta Braniewski Leszek Dziąg wraz z Kierownikiem PCPR Małgorzatą Dunajską. Starosta na ręce nowych rodzin złożył serdeczne gratulacje, a Kierownik PCPR zapewniła również rodziny, że ze strony Centrum będą otoczone wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i pomocą specjalistyczną.

Obecnie liczba rodzin zastępczych w naszym powiecie zwiększyła się o cztery rodziny niezawodowe oraz jedną zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego. Nowe rodziny już zaopiekowały się czworgiem dzieci, jednakże maluchów oczekujących na rodziny jest znacznie więcej.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane opieką zastępczą do nawiązania kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Czekamy na spotkanie z Państwem.

Kontakt:

Braniewo, Plac Józefa Piłsudskiego 2, tel. 55 644 29 55.

Aneta Chruściel