WIZYTA LITWINÓW I ORMIAN W BRANIEWIE

W Powiecie Braniewskim z partnerską wizytą przebywały dwie grupy młodzieży szkolnej w ramach współpracy Zespołu Szkół Budowlanych z zaprzyjaźnionymi placówkami oświatowymi z Armenii i z Litwy.
W dniach 21 – 29 maja przebywała grupa młodzieży szkolnej wraz z opiekunami ze Szkoły Językowej Macsedan w Erywaniu oraz z Sużańskiej Szkoły Podstawowej w Rejonie Wileńskim.

W czwartek, 24 maja 2018 roku dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ZSB w Braniewie oraz goście odwiedzili Starostwo Powiatowe. W trakcie wizyty spotkali się ze Starostą Braniewskim Leszkiem  Dziągiem, Wicestarostą Arturem Mieczańcem, Etatowym Członkiem Zarządu Mirosławem Kudlińskim, Członkiem Zarządu Władysławem Hruszką i Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Jolantą Skuratko.
Podczas spotkania rozmawiano na temat podobieństw i różnic pomiędzy poszczególnymi narodami,
o perspektywach rozwoju zawodowego młodych ludzi, jak również goście podzielili się swoimi wrażeniami
z pobytu w naszym powiecie.
W programie wizyty było m.in. zwiedzanie najciekawszych miejsc Braniewa i okolic, a także atrakcji turystycznych Fromborka, Elbląga, Gdańska i Sopotu.