Wizyta profesora

Spotkanie profesora Krankowskiego ze Starostą

W dniu 16 grudnia Powiat Braniewski odwiedził Profesor Andrzej Krankowski – kierownik Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Pan Andrzej to braniewianin i absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Jest członkiem licznych międzynarodowych organizacji naukowych, m.in: komitetu sterującego, jako narodowy reprezentant, projektu COST ES0803, komitetu sterującego, jako narodowy reprezentant, projektu COST MP1104, Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG). Przewodniczy m.in. grupie roboczej pracującej w ramach umowy między Rosyjską Akademią Nauk i Polską Akademią Nauk „Podstawowe badania kosmiczne”, jest liderem grupy „Diagnostyka jonosfery przy użyciu obserwacji GNSS”. W polskich organizacjach naukowych prof. Andrzej Krankowski jest członkiem Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Celem wizyty była promocja nowego kierunku, który olsztyńska uczelnia jako pierwsza w Polsce zamierza otworzyć w 2016 r. Inżynieria kosmiczna ma być elitarnym kierunkiem, który kortowska placówka będzie prowadzić wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim.

Profesor Andrzej Krankowski po spotkaniu z władzami Powiatu udał się wraz z Wicestarostą Arturem Mieczańcem do braniewskiego „ogólniaka” na spotkanie z uczniami. Podczas spotkania przedstawił czym zajmuje się inżynieria kosmiczna i związane z tym kierunkiem profity po skończeniu studiów.

„Młodzi ludzie, którzy ukończą takie studia, będą dobrze funkcjonowali w prężnie rozwijającym się obecnie przemyśle kosmicznym opartym na innowacjach. W Polsce już teraz komercyjnie działa około 50 różnych podmiotów, które bardzo dobrze współpracują z Europejską Agencją Kosmiczną [zajmuje się eksploracją i wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej] i realizują dla niej zamówienia. Jestem więc przekonany, że absolwenci nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy” mówi prof. Andrzej Krankowski.

Poniżej relacja fotograficzna ze spotkania