Wizyta Radnego Sejmiku

Radny Sejmiku i członkowie Zarządu Powiatu w gabinecie Starosty

Wizyta Radnego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jana Bobka

Z inicjatywy Zarządu Powiatu Braniewskiego odbyło się spotkanie z Radnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Janem Bobkiem w sprawach dotyczących mienia Skarbu Państwa w zakresie dróg i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz poprawy infrastruktury placu w PSP w Braniewie.

Starosta Powiatu Braniewskiego Leszek Dziąg zwrócił uwagę na bezpieczeństwo w zakresie przewozów przez cysterny gazów i materiałów łatwopalnych i braki w sprzęcie specjalistycznym na wypadek rozszczelnienia czy awarii cystern.

Wicestarosta Mirosław Kudliński poddał pod dyskusję pilną potrzebę i zasadność wykonania generalnej naprawy ul. Błotnej należącej doSkarbu Państwa oraz w perspektywie 2015-2020 wykonanie ciągu komunikacyjnego od ul. Szkolnej przez ul. Błotną do ul. Królewieckiej.

Poniżej relacja fotograficzna ze spotkania.