WIZYTA STUDYJNA DZIENNIKARZY W POWIECIE BRANIEWSKIM

Dziesięcioosobowa grupa dziennikarzy podczas trzydniowej wizyty studyjnej, która odbyła się w dniach 12-14 maja 2018r.,na ziemi warmińskiej, miała okazję poznać jej piękno. Na trasie zwiedzania znalazły się takie miasta jak: Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Braniewo oraz Frombork.

W dniu 13 maja 2018 roku dziennikarze odwiedzili Braniewo. Wizyta rozpoczęła się od zwiedzenia Muzeum Ziemi Braniewskiej mieszczącego się w zabytkowym obiekcie dawnego Kolegium Jezuitów (Collegium Hosianum ). Dziennikarze zapoznali się z historią naszego powiatu i miasta, zwiedzili sale wystawowe, w tym najnowszą wystawę pt. „Żyliśmy w PRL” w Wieży Kleszej. Następnie goście przeszli pod Bazylikę Mniejszą p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej a później udali się pod najstarszą murowaną budowlę na Warmii „Wieżę Bramną”. Piękna pogoda sprzyjała dalszemu zwiedzaniu miasta. Goście przeszli parkiem obok dawnego zoo do Domu Konwertytów, dziś znanego jako Pałacyk Potockiego, gdzie zapoznali się z historią i dniem dzisiejszym obiektu. Ostatnim punktem zwiedzania była Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Trójcy mieszcząca się w dawnym późnogotyckim z 1437r. kościele. W godzinach popołudniowych grupa dziennikarzy udała się do Fromborka.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zorganizowanie i ciekawy przebieg wizyty studyjnej – Pani Dorocie Olbryś, Panom Zbigniewowi Kędziorze, Czesławowi Kozłowskiemu, Wojciechowi Jaroszkowi członkom Towarzystwa Miłośników Braniewa, Panu Wojciechowi Penkalskiemu za umożliwienie zwiedzenia Pałacu Potockiego oraz księdzu Piotrowi Hudko za umożliwienie wejścia do cerkwi.