WIZYTA U PANI PREZES ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH RP

Dnia 31 grudnia 2018 r. Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński złożyli wizytę Pani por. Janinie Filipskiej Prezes Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pani Janina otrzymała z rąk przedstawicieli Powiatu Braniewskiego podziękowania za wieloletnie krzewienie idei patriotyzmu i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. Wizyta ta była również okazją do złożenia życzeń noworocznych dla Pani Prezes oraz członków Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.