WNIOSKI O POPRAWĘ WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH W POWIECIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych przygotował i złożył w dniu 12 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wnioski o dofinansowanie remontu dróg. 
Łączna długość dróg na które złożono wnioski wynosi 21,557 km.
Łączna wartość planowanego zadania ma wynieść 14 054 219 zł.  
– Dzięki złożonym wnioskom na budowę, przebudowę i remonty dróg powiatowych liczymy na środki z Funduszu, dzięki którym można będzie poprawić warunki komunikacyjne w powiecie – mówi Starosta Braniewski Karol Motyka.