Wręczenie sztandaru 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga pseudonim „Szczerbiec” otrzymała sztandar. Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się 4 października 2020 roku w Olsztynie, w której uczestniczyli żołnierze i zaproszeni goście. Starostwo Powiatowe w Braniewie reprezentował Starosta Braniewski Karol Motyka.

Otrzymanie sztandaru to najwyższe wyróżnienie dla jednostki wojskowej, podniesienie rangi żołnierzy i docenienie profesjonalizmu kadry. Jest on symbolem wojennej sławy, wierności, honoru i męstwa żołnierzy.
Na sztandarze prócz słów Bóg, Honor, Ojczyzna figuruje także nazwisko patrona brygady kapitana Gracjana Klaudiusza Fróga, pseudonim „Szczerbiec”.

4. Warmińsko-Mazurska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej od 3 lat służy lokalnej społeczności. Terytorialsi m.in. wpierają służby w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzą aktywne działania w walce z epidemią COVID-19.
Obecni na uroczystości samorządowcy podziękowali żołnierzom m.in. za ich wsparcie w walce z koronawirusem.

Fot. Archiwum Organizatora