„Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”

Celem programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, i dzięki temu wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych.

Nabór wniosków do programu do 31 stycznia 2017 roku.

Poniżej:

link do strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz

skan pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie