WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE

Samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, weterynarii i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Powiecie Braniewskim uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Posiedzenie komisji otworzył Starosta Braniewski Leszek Dziąg.
— Do omówienia mieliśmy szereg ważnych tematów, dotyczących między innymi zagrożenia ASF czy zniszczonej infrastruktury drogowej po ulewnych deszczach w ubiegłym roku i po okresie zimowym — mówi Starosta Leszek Dziąg. — Dzięki takim regularnym spotkaniom na bieżąco monitorujemy stan wszystkich spraw, dotyczących bezpieczeństwa w Powiecie Braniewskim. Mamy też możliwość szybkiego reagowania w momencie zagrożenia.
Podczas wspólnego posiedzenia zebrani wysłuchali informacji dotyczących wykonania zadań z zakresu porządku publicznego (referował ją komendant powiatowy braniewskiej Policji), zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego (tu głos zabrał komendant powiatowy Straży Pożarnej), informacje
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sanitarno-weterynaryjnego (ze szczególnym uwzględnieniem ASF) zreferowali: powiatowy lekarz weterynarii i powiatowy inspektor sanitarny, zaś na temat stanu infrastruktury drogowej po okresie zimowego utrzymania dróg oraz o pracach remontowych na drogach powiatowych wypowiedział się dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Wspólne spotkania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pozwalają wypracować najlepsze rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa w Powiecie Braniewskim.