,,Współpraca instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny”

W dniu 08 XI 2016r. odbyło się II spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych z Powiatu Braniewskiego pod nazwą ,,Współpraca instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny”. Koordynatorem spotkania była Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Anna Kich. Spotkanie miało charakter informacyjno- konsultacyjny.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny: Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, miejskich i gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz nauczyciele. Podstawowym celem była integracja środowiska specjalistów pracujących w szkołach i instytucjach oraz próba odpowiedzi na pytanie dlaczego pomimo istnienia wielu instytucji wspierających szkołę i rodzinę, część problemów pozostaje nierozwiązanych. Zaproszeni goście przedstawili najistotniejsze zadania ich instytucji w zakresie wsparcia dziecka oraz możliwe płaszczyzny współpracy. Jak podkreśliła Dyrektor PPP Pani Anna Kich, tylko świadoma nastawiona na cel współpraca całego środowiska o charakterze ciągłym i całościowym, uwzględniającym wszystkie aspekty życia dziecka i rodziny jest kluczowym warunkiem skutecznego działania.

Wszyscy uczestnicy zadeklarowali chęć uczestniczenia w kolejnych spotkaniach.