WSPÓŁPRACA POWIATU Z NADLEŚNICTWEM GÓROWO IŁAWECKIE

W dniu 30 listopada 2021 r. w Nadleśnictwie Górowo Iławeckie Starosta Braniewski Karol Motyka i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Bogdan Jarmoła spotkali się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Górowo Iławeckie Waldemarem Ostrowskim. W trakcie spotkania omówiono możliwość współpracy przy poprawie warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej, na której odbywa się wywóz pozyskanego drewna. W ramach współpracy Nadleśnictwo Górowo Iławeckie rozważy współpracę przy remoncie odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 510 w kierunku Jarzeński Młyn – Jarzeń.