WSPÓŁPRACA Z REJONEM WILEŃSKIM

Powiat Braniewski i Rejon Wileński – podpiszą umowę o wzajemnej współpracy. To otworzy drogę do dalszych działań, dzięki którym mogą powstać ciekawe przedsięwzięcia.

Wielu mieszkańców Powiatu Braniewskiego ma swoje rodzinne korzenie na Wileńszczyźnie. Wielu wraca wspomnieniami do pozostawionych tam rodzinnych domów, do czasów dzieciństwa czy młodości. Coraz częściej także ci braniewianie, którzy urodzili się już w Polsce, interesują się mocniej miejscami, w których wychowywali się ich rodzice czy dziadkowie.

— Naturalną sprawą wydawało nam się w tej sytuacji nawiązanie współpracy właśnie z Rejonem Wileńskim — mówi wicestarosta Artur Mieczaniec, inicjator przedsięwzięcia. — Rozmowy trwały kilka miesięcy, nasza propozycja spotkała się z życzliwym podejściem strony litewskiej i deklaracją chęci długotrwałych działań.Na razie postanowiono, że obszarami, w których podejmowane będą działania, będzie współpraca instytucjonalna, promocja obu rejonów, oświata, ochrona środowiska, współpraca kulturalna i współpraca gospodarcza. Obszary współpracy będą dostosowywane do oczekiwań podmiotów administracyjnych, społeczno-ekonomicznych, kulturalnych i oświatowych obu rejonów — podkreśla wicestarosta. — Ale jestem przekonany, że z czasem rozwinie się ona także na inne dziedziny, w których ważne będzie wspólne działanie. Bardzo cieszę się, że udało nam się doprowadzić do momentu, w którym podpisana zostanie umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Powiatem Braniewskim a Rejonem Wileńskim. Wiele osób, z którymi rozmawiałem – zwłaszcza tych, które swoje korzenie mają na Wileńszczyźnie – utwierdziły mnie w przekonaniu o konieczności podjęcia takich kroków. Warto również podkreślić, że ponad połowa mieszkańców Rejonu Wileńskiego to Polacy. Wciąż wielu z nich potrzebuje pomocy i wsparcia. Umowa określa podstawowe obszary współdziałania, które będzie można rozszerzać. W tej chwili chcielibyśmy m.in. organizować szkolenia, konferencje, wystawy, targi, wymieniać doświadczenia związane z promocją obydwu rejonów, współpracować w dziedzinie wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami, czy nawiązać bezpośrednie kontakty pomiędzy instytucjami i podmiotami kultury, dzięki czemu będzie można organizować wspólne wydarzenia kulturalne.

26 stycznia radni Rady Rejonu Wileńskiego zatwierdzili projekt umowy o współpracy z Powiatem Braniewskim. Radni Rady Powiatu Braniewskiego podjęli taką uchwałę na ostatniej sesji.