Wybory do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego zaprasza do udziału w wyborach do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Sposób, w jaki odbywają się wybory. a także sposób zgłaszania kandydatów przedstawiony jest w załącznikach poniżej.

Wypełnione formularze wyborcze ze wskazanym kandydatem należy złożyć (drogą pocztową, osobiście  lub drogą  mailową) w terminie do dnia 2 września 2016 roku do godziny 12.00 na adres: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego  10-562 Olsztyn ul. Głowackiego 17.

Załączniki:

  1. Pismo Pełnomocnika Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, którego biuro pilotuje wybory.
  2. zasady powoływania OPS.
  3. formularz kandydata do OPS