Wybory do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Starostwo Powiatowe w Braniewie zachęca Państwa do zgłaszania kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

1. Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do 20 września 2018 r. Wyboru członków Rady dokona Komisja Wyborcza powołana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

2. Wszelkich informacji udzielają:
1) Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. B. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoba do kontaktu: Pani Paulina Karwowska – tel.: 89 523 60 92, e-mail: p.karwowska@federacjafosa.pl,
2) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10 – 447 Olsztyn. Osoba do kontaktu: Pani Anna Konecko – tel.: 89 521 95 27, e-mail: a.konecko@warmia.mazury.pl (ROPS).

Więcej: Ogłoszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o naborze kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.