WYBORY DO SPOŁECZNEJ RADY SENIORÓW

19 listopada o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej 116 (parter) w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbędą się wybory delegata powiatowego do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest „ambasadorem praw seniorów” w regionie i partnerem do rozmów z samorządem wojewódzkim. Radę powołuje Marszałek Województwa. To już II kadencja Rady – pierwsza działała w latach 2018-2021. Obecnie trwają wybory na II kadencję 2021-2024.

Prawo zgłaszania kandydatów mają organizacje seniorskie z powiatu braniewskiego: rady seniorów, UTW, miejskie/gminne koła związków emeryckich (ZNP, wojska, policji, więziennictwa), kluby seniora, a także lokalne stowarzyszenia, w których składzie jest przynajmniej 50 procent osób 60+. Wybór delegata podczas konferencji powiatowej odbywa się w głosowaniu tajnym na zasadzie: jedna organizacja – jeden głos. Nad zachowaniem wymogów formalnych czuwać będzie przedstawiciel federacji FOSa, który poinformuje też o działaniach rady w I kadencji. Bliższych informacji udzieli współorganizator wyborów – Pan S. Brzozowski , pod numerem telefonu: 601 558 143. Kandydatów należy zgłaszać pod numerem telefonu: 55 644 02 40, 55 644 02 38.