Wykaz nieruchomości Powiatu Braniewskiego przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016r., poz.2147 j.t. ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje się do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości Powiatu Braniewskiego przeznaczonej do najmu, w trybie bezprzetargowym.

do pobrania:

Wykaz nieruchomości Powiatu Braniewskiego przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym