Wykaz nieruchomości zabudowanej Powiatu Braniewskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

W załączeniu publikujemy uchwałę Nr 379/2021 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz wykaz nieruchomości zabudowanej Powiatu Braniewskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie w ewidencji gruntów: miasto Pieniężno, obręb nr 3, działka nr 137/27.

Załączniki:
Uchwała Nr 379/ 2021 Zarządu  Powiatu Braniewskiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

Załącznik do Uchwały Nr 379/2021 – WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO