Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

W załączeniu publikujemy wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie w ewidencji gruntów: miasto Braniewo, obręb nr 3, działki nr 121/6, 121/2, 114/4 i 114/7.

Załączniki:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – miasto Braniewo, obręb nr 3.