WYREMONTUJEMY DROGI RAZEM Z ROSJANAMI

Samorządowcy Powiatu Braniewskiego i przedstawiciele administracji Mamonowa spotkali się w Braniewie, aby ustalić wstępnie dalsze postępowanie w związku z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja.

Przypomnijmy, że zarówno strona polska, jak i rosyjska planuje pozyskane pieniądze przeznaczyć na remont dróg – w Powiecie Braniewskim i w mamonowskim okręgu miejskim.
— Ostatnie spotkanie dotyczyło omówienia stanu obecnego i uzgodnienia kiedy i jakie dokumenty obie strony będą musiały opracować i dostarczyć — mówi Starosta Braniewski Leszek Dziąg. — Powiat Braniewski jest liderem tego projektu i to na nas spocznie ciężar przygotowania właściwej dokumentacji, abyśmy mogli starać się o unijne dofinansowanie. W działaniach tych wspiera nas firma konsultingowa, która posiada odpowiednie doświadczenie w takich projektach.
Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej po obydwu stronach granicy. Jednocześnie aplikowanie o zewnętrzne środki wymaga ścisłej współpracy obu stron, przestrzegania terminów i przygotowania projektów, pozwoleń oraz wielu dokumentów związanych na przykład z finansami.
— Od właściwego skoordynowania tych działań zależeć będzie sukces całego przedsięwzięcia — mówi Starosta Braniewski.