WYRÓŻNIONY CERTYFIKATEM „CHRONIMY DZIECI”

W roku szkolnym 2015/1016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie został wprowadzony ogólnopolski program certyfikowania placówek edukacyjnych „Chronimy Dzieci”, zainaugurowany 11 marca 2015 r. w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, realizowany przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Głównym celem wprowadzonego programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie i realizację standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

W dniu 09 marca 2017 r. został przyznany dla Ośrodka certyfikat „Chronimy Dzieci”, który jest dowodem na to, że placówka spełnia wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferuje wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Serdecznie gratulujemy.