Wystąpienie Starosty Braniewskiego w sprawie małego ruchu granicznego

Starosta Braniewski Leszek Dziąg wystąpił 8 sierpnia br. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Spraw Zagranicznych z apelem i prośbą o przybliżenie dalszych planów związanych z małym ruchem granicznym na przejściach z Federacją Rosyjską, zawieszonym w lipcu br.

Poniżej:

  1. Pismo Starosty Braniewskiego z dnia 08 sierpnia 2016 do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Spraw Zagranicznych
  2. Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2016r.