X Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy

Uczestnicy X Warmińskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego

Dnia 7 czerwca 2015 r odbyło się w Braniewie zakończenie oraz podsumowanie kolejnego już X Warmińskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego. W rajdzie wzięło udział prawie 60 turystów.

Organizatorami rajdu było: Starostwo Powiatowe w Braniewie, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu, Klub Wojskowym 9 BBKPanc. w Braniewie oraz Klub Turystyczny PTTK „Figa” w Braniewie.

Celami rajdu była: popularyzacja turystyki rowerowej jako czynnej formy wypoczynku, integracja turystów kolarzy, propagowanie rodzinnego uprawiania turystyki, krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa oraz propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Warmii. W trakcie trwania rajdu odbył się sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy.

Rajd odbył się na dwóch trasach wokół Braniewa. Zakończenie imprezy nastąpiło o godz. 13.00 na placu obok Klubu Wojskowego, gdzie turyści dołączyli do odbywającego się tam Pikniku Rodzinnego, w którym mogli uczestniczyć w grach i zabawach przygotowanych przez Klub Wojskowy 9 BBKPanc.

Każdy uczestnik rajdu otrzymał: pamiątkowy znaczek rajdowy, rajdową chustę odblaskową oraz posiłek.

Ponadto najmłodsi uczestnicy otrzymali z rąk organizatorów nagrody za udział w rajdzie. Kaski rowerowe otrzymały dzieci w przedziale wiekowym 6-10 lat, które samodzielnie pokonały trasę – byli to:

Miłosz Brzeski 6 lat
Filip Nowicki 7 lat
Bartłomiej Bludzis 8 lat
Dawid Gołębiewski 9 lat
Norbert Pietrzak 9 lat
Kuba Zaremba 9 lat
Kacper Bobrowski 10 lat
Marlena Górska 10 lat
Karolina Krzemińska 10 lat
Kacper Orzechowski 10 lat
Weronika Sikut 10 lat

Ponadto nagrody otrzymali też najmłodsi turyści, którzy rajd pokonywali w fotelikach – na rowerach swoich rodziców, byli to:

Igor Gołębiewski (3 lata), Radosław Bludzis (4 lata) i Krzysztof Kalwajtys (4 lata)

Wszystkie kluby oraz drużyny rodzinne otrzymały pamiątkowe dyplomy, które wręczane były przez przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Braniewie Zbigniewa Kędziorę, Kierownika Klubu Wojskowego Jolantę Mienicką oraz Komendanta Rajdu Sławomira Wądołowskiego.

Autor artykułu: Arkadiusz Wiśniewski

Poniżej zdjęcia z rajdu: