XI Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy

Dnia 12 czerwca 2016 r. odbył się kolejny już XI Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy dofinansowany z budżetu Powiatu Braniewskiego. W rajdzie wzięło udział ok. 60 turystów z Braniewa. Wśród nich przeważała młodzież szkolna z opiekunami i rodzicami oraz grupy rodzinne. W rajdzie uczestniczył również Radny Powiatu Braniewskiego Michał Sydor.
Organizatorami rajdu był: Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu, który otrzymał dotację na organizację imprezy ze Starostwa Powiatowego w Braniewie w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. Wykonawcą zadania był Klub Turystyczny PTTK „Figa” w Braniewie działający w strukturach Oddziału PTTK. Współorganizatorem rajdu był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W skład Komitetu organizacyjnego weszli: Sławomir Wądołowski, Katarzyna Plejnis, Zbigniew Kędziora, Mirosław Nogal i Andrzej Jakielski. Celami rajdu była: popularyzacja turystyki rowerowej jako czynnej formy wypoczynku, integracja turystów kolarzy, propagowanie rodzinnego uprawiania turystyki, krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa oraz propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Warmii. Rajd odbył się na dwóch trasach wokół Braniewa:
Trasa I o długości 35 km: Braniewo – Bemowizna – Zawierz – Garbina – Frombork – Różaniec – Podgórze – Braniewo
Trasa II o długości 25 km (z połączenia trasy II i III): Braniewo – Zawierz – Bemowizna – Szyleny – Bobrowiec – Rogity – Młoteczno – kolonia Rusy – Braniewo
Zakończenie imprezy nastąpiło w niedzielę o godz. 13.00 w Braniewskim Centrum Kultury gdzie na uczestników czekała wspaniała grochówka oraz słodkie bułeczki przygotowane przez Restaurację Orient w Braniewie.
W zakończeniu rajdu udział wzięli zaproszeni goście: Leszek Dziąg – Starosta Braniewski, Artur Mieczaniec – Wicestarosta Braniewski oraz Członek Zarządu Oddziału PTTK w Elblągu Leon Jasiński.
Wszystkim klubom oraz drużynom rodzinnym wręczono pamiątkowe dyplomy, które otrzymali: Grupa „Szybki Struś”, KT „Figa” Braniewo”, Grupa z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, oraz grupy rodzinne: Rodzina Bludzis, Rodzina Muszek, Rodzina Mućka, Rodzina Zarembów, Rodzina Nowickich i Rodzina Krzyszczaków. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy znaczek rajdowy oraz kubek okolicznościowy, które wręczali zaproszeni goście.

W trakcie zakończenia głos zabrał Starosta Braniewski Leszek Dziąg, który podziękował wszystkim za udział i wspomniał o najbliższych planach Powiatu Braniewskiego w zakresie promocji turystyki. Po zakończeniu rajdu zaproszono wszystkich uczestników przed BCK w celu wykonania pamiątkowego zdjęcia.