XIII SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

W dniu 1 lutego br. odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Podczas obrad podjęto miedzy innymi uchwały w sprawie zamiaru likwidacji poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kłębucki. Po przyjęciu protokołu z XII sesji Starosta Braniewski Leszek Dziąg przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
Na sesji Radni podjęli uchwały w sprawie:
– zmiany budżetu powiatu na 2016 r.
– udzielenia w 2016 r. pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– wskazania przedstawicieli Rady Powiatu Braniewskiego na członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Braniewie
– zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład ZSLiZ w Pieniężnie.
– zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład ZSLiZ w Pieniężnie.
– zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład ZSLiZ w Pieniężnie.
– zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład ZSLiZ w Pieniężnie.
Podczas głosowania w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład ZSLiZ w Pieniężnie, większość radnych głosowała za.
Wnioski i oświadczenia oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania zakończyły obrady XIII sesji Rady Powiatu.