XV Sesja Rady Powiatu Braniewskiego (wideo)

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 7 lutego 2020 roku o godz. 08:00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z Działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Braniewskim za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku. 
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku. 
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Braniewskiego.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej funkcjonującej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. 
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej funkcjonującej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. 
11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. 
12. Podjęcie uchwały RP. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. 
13. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Braniewskiego na 2020 rok. 
14. Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2020 rok. 
15. Sprawy bieżące.
16. Zakończenie obrad.