XXI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej

Paleta pieśni wojskowych i patriotycznych jest bardzo bogata i różnorodna, można w niej odnaleźć charakterystyczne cechy poszczególnych okresów historycznych w dziejach polskiego narodu. Wskazuje bagaż doświadczeń oraz dorobek kulturalny i naukowy wielu pokoleń. Wypełniając obowiązek upamiętniania naszej historii, dorobku i tożsamości narodowej Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 21 czerwca 2016 roku podpisał umowę z organizacją pozarządową na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem: „XXI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej”. Ze strony Zarządu umowę podpisali: Pan Leszek Dziąg – Starosta Braniewski i Pan Artur Mieczaniec – Wicestarosta. Ze strony Ligi Obrony Kraju: Pan Tadeusz Kłębucki – Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Pieniężnie. W ramach zadania będzie można wysłuchać między innymi: ” Pierwsza brygada „,” Piechota „,” Wojenko, wojenko „, ” Rozszumiały się wierzby płaczące „,” Deszcz jesienny deszcz „,”Serce w plecaku”, Czerwone maki na Monte Casino” i wiele innych pieśni, które są żywym świadectwem bohaterstwa polskiego narodu i stanowią ważną część dziedzictwa kulturalnego.