XXIII Wiosenny Pieszy Rajd Boryna

Zapraszamy do udziału w XXIII Wiosennym Pieszym Rajdzie Boryna, który odbędzie się w dniach 24 – 26 kwietnia 2015r. na trasie na trasie Braniewo – Frombork – Braniewo.

Organizatorzy

  • Komenda Hufca ZHP im. Mikołaja Kopernika w Braniewie
  • ŸStarostwo Powiatowe w Braniewie Lasy Państwowe
  • Nadleśnictwo Zaporowo, Leœnictwo Braniewo