XXXI sesja Rady Powiatu Braniewskiego

6 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

Podczas sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Braniewskim a Rejonem Kosowskim na Ukrainie.

Celem nawiązania współpracy będzie obustronny rozwój w różnych sferach życia publicznego, poprzez ułatwianie i koordynowanie kontaktów między mieszkańcami Rejonu Kosowskiego na Ukrainie i mieszkańcami Powiatu Braniewskiego.

Planuje się rozwój współpracy w obszarach:
1) współpracy samorządów terytorialnych i ich organów,
2) współpracy między organizacjami pozarządowymi,
3) współpracy gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości,
4) oświaty, kultury, sportu i turystyki, w tym również wymiany młodzieży.

W trakcie Sesji Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pani Małgorzata Dunajska przestawiła informację nt. rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość”.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania 52 rodzin biologicznych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren Powiatu Braniewskiego oraz 22 rodzin zastępczych.

Ogólna wartość projektu wynosi 2 834 736,12 zł.

[MM]

Poniżej relacja fotograficzna z sesji.