XXVI Sesja Rady Powiatu Braniewskiego

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 2
9 lipca 2021 roku o godz. 09:00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie obrad.