XXVI SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO (wideo)

W dniu 21 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

Na wstępie sesji Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kłębucki nagrodzili wyróżniających się absolwentów szkół ponadgimnazjalnych mieszkających w Powiecie Braniewskim.

Nagrodzeni uczniowie to: Aleksandra Kisiel absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, Norbert Dąbrowski absolwent Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie i Kamila Magdalena Smaga absolwentka Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

Stypendia przyznawane są od 2006 roku na mocy uchwały Rady Powiatu Braniewskiego która wprowadziła program stypendialny, wspierający edukację uczniów zdolnych i osiągających wybitne wyniki w nauce. Do tej pory wyróżnieniem finansowym objęto ponad 200 stypendystów, a nagrody Starosty Braniewskiego otrzymało 32 najlepszych absolwentów.

Następnie Starosta Braniewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu wręczyli akty powierzenia stanowiska nowo powołanym dyrektorom jednostek oświatowych. Akty wręczono następującym osobom: Pani Jolancie Ryczaj – Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, Pani Barbarze Dytkowskiej – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie oraz Pani Dorocie Wiśniewskiej – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie.

Powierzono stanowiska na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Po uroczystym wręczeniu nagród i aktów powierzenia stanowisk młodzież, dyrektorzy i przybyli rodzice wzięli udział w spotkaniu ze Starostą Braniewskim Leszkiem Dziągiem i Przewodniczącym Rady Powiatu Leszkiem Kłębuckim. W trakcie spotkania uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami edukacyjnymi oraz opowiadali o dalszych planach życiowych.

Po krótkiej przerwie sesja przebiegła zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad.

W trakcie sesji Radni Rady Powiatu Braniewskiego udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Braniewskiego. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016. Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium.

Starosta Braniewski podziękował Radnym za udzielenie absolutorium i pozytywną ocenę pracy Zarządu w ubiegłym roku.