XXVII SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO (wideo)

W dniu 30 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Braniewskiego
V kadencji 2014 – 2018
w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 8:30

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 

4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie powierzenia Gminie Pieniężno zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Braniewskiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych 2017.

8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczęta.

9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Frombork.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zakończenie obrad.