XXX SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO (wideo)

W dniu 11 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

Podczas sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice, która ucierpiała w wyniku sierpniowych nawałnic. Wysokość przekazanych środków na likwidację skutków nawałnicy wynosi 10 tys. złotych.

Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Braniewskiego

V kadencji 2014 – 2018

w dniu 11 września 2017 roku o godz. 10:00.

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.

3.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 

4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.

5.Interpelacje i zapytania.

6.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2017-2025.

7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na 2017 rok.

8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice.

9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej niektórych ulic w mieście Braniewo i zaliczenia ich do kategorii drogi gminnej.

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.Wnioski i oświadczenia radnych.

12.Zakończenie obrad.