XXXIV Sesja Rady Powiatu Braniewskiego (wideo)

W dniu 30 stycznia w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Braniewskiego V kadencji 2014 – 2018 w dniu 30 stycznia 2018 roku o godz. 10.00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5.Interpelacje i zapytania.
6.Podjęcie uchwały RP.  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w  budżecie powiatu na rok 2018.
8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na  terenie Powiatu  Braniewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
9.Podjęcie uchwały RP.  w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Braniewskim a Samorządowym Rejonem Wileńskim.
10.Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Braniewa.
11.Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości w formie darowizny od Miasta i Gminy Pieniężno na rzecz Powiatu Braniewskiego.
12.Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości w formie darowizny od Gminy Lelkowo na rzecz Powiatu Braniewskiego.
13.Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości w formie darowizny przez Powiat Braniewski na rzecz Gminy Lelkowo.
14.Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych.
15.Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17.Wnioski i oświadczenia radnych.
18.Zakończenie obrad.