XXXIX SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO (wideo)

12 września 2018 roku odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Leszek Kłębucki. Po przyjęciu protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego Starosta Braniewski Leszek Dziąg przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Braniewskiego
V kadencji 2014 – 2018
w dniu 12 września 2018 roku o godz. 9:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5.Interpelacje i zapytania.
6.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2018-2026.
7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9.Wnioski i oświadczenia radnych.
10.Zakończenie obrad.